Сенрахатет е веќе со вас и за аплицирање на образование во странство!
Сенрахатет е веќе со вас и за медицинско/здравствено аналитички услуги!
Сенрахатет е веќе со вас и за академско преведувачки услуги!

Пружената академска поддршка за вашите студии од сега па натаму, интегрирана со статистички анализи или литературна лектура. Исто така со биостатистички и академски преводи.

Ве молиме пополнете го апликацискиот формулар или контакт формулар ако имате некој предлог или потреба од било која друга академска поддршка.

Academic News