Често Поставени Прашања

1) На кои студии имам право да аплицирам?
Имате можен пристап за вашите студии, на пример: Сте побарале да најдете, но ви треба поддршка да се одлучите за поодделни хипотези, сте нашле статистичко/аналитички услуги за следење на програмата. Можеби исто така имате потреба од аналитичка поддршка вклучувајки ги досега спомнатите. Можете да се обратите кај нас во било кој оддел или пак за целосни студии. .
 
2) Кои статистички методи ги користите?
Вклучувајки повеќе статистички тестирања и методи за медицината/здравствени пребарувања наидовме на заеднички статистички методи. Дојдовме до посебен заклучок за вашите студии и затоа што резултатите се прифатливи со поодделни методи, без сомнение. Од оваа гледна точка придаваме важност на статистичкиот метод посебна по вашето барање.
 
3) Можете ли да ни го објасните студискиот процес?
Одкако соработката ќе биде прифатена, ќе бидеме во близок контакт со вас, се до предавањето и финализирањето на вашите студии. Меѓудругото преку разговор, коментари и критички пресметано ќе ја финализираме студијата заедно, ако мислите дека е потребно.
 
4) На кои области вршите статистичко – аналитички услуги?
Може да бидете студент од било која медицинско здравствена област за да аплицирате кај нас. За повеќе информации ве молиме да видете на Области на Студии на нашата веб страница.
 
5) Од кој вид на експериментални студии прифаќате соработка?
Можете да аплицирате кај нас за анализи на секој вид од информативен карактер обфатен од било каков метод, како контролна истражна група на пациенти или врз база на обсерваторија.
 
6) Како ќе можете да ми го објасните статистичкиот податок кој го поседувам?
Пред се ќе ви биде образложено како да дојдете до решение на анализата во врска со статистичката анализа. Ќе се уверите дека нема потреба да сте експерт за тоа. Ние ќе ве усмериме со текот на работата за тие точки од прашањата.
 
7) На кој начин се врши наплатата?

Наплатата се врши организирано према долунаведените точки:
 
 Тип и проток на студиите,
 Временски период на студиите,
 Број на анкети/прегледи на студиите,
 Во кој период во годината ќе се обават студиите,
 Рок на предавање на студиите,
 Вредноста на изработка на студиите и времетраење,
 И друго во врска со студиите.