Често Поставени Прашања и

Како Да Доставам Барање за Студии Кај Вас?
Во рок од 36 часа (под нормални услови) одкако ќе го пополните и испратите формуларот внимателно. Ако сакате да контактирате со нас пред да го пополните формуларот, тогаш обратете се на нашата адреса info@senrahatet.com.

Со Што Ни Гарантирате за Вашата Доверба? Како Ќе Го Постигнете Тоа?
Гарантираме само за делот во кој сме одговорни ние. Најголемата доверба за вас е нашиот успех. Ако немате некој познаник што предходно ги искусил нашите квалитети, тогаш за да ги откриете нашите методи проследени низ студиите, ќе можете исто така да ги погледате нашите страници за Kако Paбoтимe и Области на Консултации.

Зашто да Работам Со Вас?
Нашиот тим ви предложува да ви пружи прикладни услуги за кои е усовршен, насместо да талкате разноразни места мислејки дека нешто сте сториле. Одкако ќе се консултираме, ќе се уверите дека ви нудиме оригинални кои немаат сличност со другите, ни целосно, ни парциално.

Што Ќе Биде Ако Не Сум Задоволен Од Вашата Работа?
Ако причината за тоа е некоја грешка, корекцијата ќе биде направена без никаква парична надокнада. Во најкраток можен рок пропратно информирајки ве за истите.

Кога Ќе Започнете Со Работа По Моето Доставено Барање За Услугите?
Одкако ќе ги прегледаме вашите пополнети формулари или пак ќе се договориме за терминот.

Како Ќе Ја Добијам Услугата?
Завршената задача ќе ви биде испратена преку електронска пошта на адреса која сте ја запишале во формуларот. (факс, пошта итн.)

Како Ќе Се Служам Со Студијата Што Ми Ја Испративте?
Сите видови на консултациски услуги што ќе ги побарате од нас ќе ви бидат припремени поединечно, од почеток па се до завршувањето или како што ќе препорачате. Одговорноста за начинот на кој ќе се служите е ваша.

На Кој Начин Се Врши Наплатата?
Видот на услугата која ја побаравте е пресметана по многу бројни критериуми, кои се: прилики, тип, обем, опис, програми поврзани со студиите како и останати пропратни студии.

Кој е Вашиот Личен Став?
Лични податоци под никакви услови нема да бидат пренесени на трето лице, под никаков начин. Приватноста за вашите лични податоци и знаење е природен резултат за почитта и довербата на нашата професионалност.