акадeмска Консултација

Области за Консултации

 • Агрономска Економија
 • Агрономски Инженеринг
 • Англиски Јазик - Наставен
 • Антропологија
 • Архитектура
 • Аудио и Видео Уметност (Музика, Филм, Ликовна Уметност) и Историја на Уметност
 • Биологија
 • Биостатистика (Здравствена Статистика)
 • Ветерина
 • Генетика
 • Граматички Анализи
 • Европа, Далечен и Близок Исток
 • Економетрија
 • Економски Развој
 • Економија
 • Електроника
 • Земјоделско Инженерство
 • Информатика
 • Историја
 • Историја на Јазик
 • Историја на Религии
 • ИТ (Информатичка Технологија) Инженерски Проекти
 • Компјутерско Инженерски Проекти
 • Меѓународна Трговија
 • Меѓународни Односи
 • Меѓународно Право
 • Невладини Организации (NGOs)
 • Право
 • Педагогија
 • Книговодство
 • Лингвистика
 • Литература, Турска и Англиска
 • Макроекономија
 • Медиумски Студии
 • Машинско Инженерство
 • Осигурување
 • Османлиска, Византиска и Руска Историја
 • Пари и Банкарство
 • Политички Науки
 • Психологија
 • Социологија
 • Статистика
 • Туристички Менаџмент
 • Трговија
 • Финансиска Персметка
 • Финансиски Менаџмент
 • Цивилно Инженерски Проекти
 • Човекови Права

Ако сакате да работите со нас обратете се на application@senrahatet.com со вашата биографија (CV).

Сенрахатет со вас за медицинско/здравствено аналитички услуги. За повеќе информации кликнете тука.

Сенрахатет е веќе со вас и за академско преведувачки услуги! За повеќе информации кликнете тука