За Нас

Активни од 2002 година, Сенрахатет е резултат на одлуката од неколкумина студенти како би ја систематизирале нивната акадмеска поддршка со егзистенционо залагање. Со текот на времето остручени во разноразни продлабочувања, Сенрахатет од 2008 година па наваму врши биостатистички и академски преводи на закони.